Westconnex

WestConnex är Australiens största infrastrukturprojekt transporter med totalt 33 km motorväg, inklusive tunnel som just nu byggs i Sydney. WestConnex projektet utvecklas i tre steg och har ett totalt värde på 16.8 miljarder AUD och kommer bli en viktig transportlänk i Sydneys trafiknätverk.

M4 East och New M5 etapperna av WestConnex har anlitat Edvirt för att leverera operatörsutbildning inom sprutbetong  som kommer att ta itu med bristen på kvalificerade sprutbetongsoperatörer som för tillfället existerar för tunnelprojekt i New South Wales. För detta ändamål är virtuell undervisning med hjälp av Edvirts 3D Shotcrete Simulator™ en effektiv, framåtblickande strategi. Den erbjuder en unik fördel som låter operatörer undvika exponering för farliga underjordiska miljöer under träning, vilket möjliggör säker utbildning för oerfarna arbetare. Edvirts operatörsutbildning för sprutbetongsoperatörer möjliggör också att betydligt skära ner på kostnader och miljöpåverkan. Eftersom den största delen av utbildningen är simulatorbaserad, är det möjligt att se till att de typiskt höga nivåerna av betongavfall, och eventuella skador på utrustning, som ofta sker vid träning av sprutbetongsoperatörer hålls till ett minimum. Simulatorutbildningen kompletteras med teoretisk och on-the-job training.

 
WCX photo2.jpg
Westconnex.png
 

För att ge en nationellt erkänd examen inom den Australiska referensramen för kvalifikationer, samarbetar Edvirt Australien med NSW baserade RTO Health & Safety Advisory Services Pty Ltd. Vid avslutad kurs får operatörerna ett certifikat av enheten för kompetens "RIIUND310D - Apply Shotcrete Underground "; såväl som det internationellt erkända ESCOT™ certifikatet.

Edvirt Australiens sprutbetongsutbildning  erbjuds över hela landet och kan hållas vid kundens huvudkontor samt till de mest avlägsna gruvor och byggplatser.

For more information, please contact:
Christian Reich, Managing Director Edvirt Australia
christian.reich@edvirt.com
+61 423 400 722