Utvecklingen av VR Scaling Simulator ™ inleddes 2014 av Edvirt® och det svenska gruvföretaget LKAB. Simulatorn är idag en etablerad produkt  som används globalt för utbildning av maskinskrotnings-operatörer.

Upplev den exeptionella realismen av maskinskrotnings-processen i vår simulator med ett robust system, OEM maskinintegration, och autentiska ljud inspelade från riktiga siter. Det intuitiva användargränssnittet och den pedagogiska utbildningen gör simulatorn till ett idealt träningsverktyg.

Simulatorn är utvecklad för gruv- och tunnelaktörer som vill förbättra produktiviteten, minska kostnaderna för oplanerat underhåll och öka förarens säkerhet. Simulatorn möjliggör mätbar och systematisk kompetensutveckling, och är utformad för att operatören skall nå en acceptabel prestationsnivå efter en veckas simulatorträning. 

Edvirt® erbjuder entreprenörer, gruvföretag och utbildningsinstitut att använda simulatorn för att utbilda skrotningsoperatörer på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Simulatorn erbjuds av Edvirt® genom utbildningskurser och uthyrning.Request a technical specification (including available scaling machines) or price list by filling in the form below.

Certifieringskurs vid Boliden i Skellefteå - Sverige.

Certifieringskurs vid Boliden i Skellefteå - Sverige.

Name
Please include country code and don't use spaces or characters.
Handling of personal data
I accept that Edvirt AB stores my personal data in order to process this request. For more information, please read our "Privacy policy" which explains how we handle personal data.