Sv_bergteknik_logo.jpg
 

Certifieringkurs för bergInjekteringsarbeten

För att öka säkerheten och höja kvaliteten säger AMA Anläggning (svensk standard) nu att alla operatörer som utför injektering måste genomgå en utbildning i injektering och inneha certifiering. Edvirt® är ackrediterad av Svenska Bergteknikföreningen och erbjuder kursen regelbundet på olika platser.

Svenska Bergteknikföreningen certifierar alla deltagare som går igenom och klarar kursens alla moment, inklusive teori- och brukstester. Deltagare behöver också minst 2 månaders praktisk erfarenhet av injektering. Erfarenheten kan dock införskaffas efter kursen. Alla kursdeltagare, oavsett erfarenhet, får ett kursintyg.
 

INFORMATION

Kursen riktar sig till operatörer, konsulter, byggledare och personer i ledande befattningar. Kursen har utvecklats för att möta kraven från Trafikverket som anges i deras utbildningsplan som publicerades under våren 2016. Nu administreras den av Svenska Bergteknikföreningen.

Edvirt® erbjuder en 3 -dagars kurs i enlighet med minsta tidskrav från Svenska Bergteknikföreningen. Kursen hålls i Stockholm och Göteborg och allt kursmaterial och litteratur tillhandahålls. Kursen innehåller också interaktiva moment med Edvirts® injekteringssimulator, INLABB ™. Föreläsningar hålls av experter från Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan som är specialiserade på injektering och geoteknik.

För mer information, vänligen kontakta Edvirt® på info@edvirt.com eller +46 (0)31 47 77 47.

MÅLGRUPP
Operatörer, platschefer, byggledning och konsulter

PLATS
Stockholm och Göteborg

TID
3 dagar
För kurstillfällen, se "Boka kurs" sida.

PRIS
15 000 SEK exkl. moms.