Sprutbetong är en av de mest kritiska och tidskrävande aspekter i den underjordiska verksamheten. Den färdighetsnivå som sprutbetongsoperatörer besitter, kan betyda skillnaden mellan ett lyckat och misslyckat resultat.

Training course at Epiroc in Örebro - Sweden using the Epiroc MEYCO ME5 machine on the VR Shotcrete Simulator™.

Training course at Epiroc in Örebro - Sweden using the Epiroc MEYCO ME5 machine on the VR Shotcrete Simulator™.

EFNARC C2 utbildning i London - UK, november 2019.

EFNARC C2 utbildning i London - UK, november 2019.

VD Shotcrete Simulator ™ lanserades år 2013 och är nu inne på sin tredje generation. Det är en känd produkt som används globalt för utbildning av Sprutbetongsoperatörer . Över 600 operatörer  har genomgått träningen med simulatorn. Simulatorn används idag av aktörer som  Jetcrete  i Australien,  Marti Tunnelbau  i Schweiz och LKAB i Sverige. Edvirts VR Shotcrete Simulator ™ används även som en av de obligatoriska modulerna i EFNARC C2-certifieringen. Trafikverket kräver idag att alla Sprutbetongsoperatörer i sina projekt genomgått simulatorns träningsprogram innan produktionsstart.

Simulatorn har vetenskapligt validerats som ett effektivt träningsverktyg utav avdelningen för teknisk psykologi vid Luleås tekniska universitet.

Edvirt® erbjuder sprutbetongs-entreprenörer, gruvföretag och utbildningsinstitut att använda simulatorn för att träna Operatörer på ett så effektivt, säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Simulatorn erbjuds av Edvirt® genom utbildningskurser och uthyrning.


Request a technical specification (including available spraying machines) or price list by filling in the form below.

Name
Please include country code and don't use spaces or characters.
Handling of personal data
I accept that Edvirt AB stores my personal data in order to process this request. For more information, please read our "Privacy policy" which explains how we handle personal data.