EDVIRT OCH NCC I SAMARBETE KRING VIRTUELL UTBILDNING FÖR VÄSTLÄNKEN

korsvägen.jpg
Image from iOS.jpg

 

NCCS BERGARBETARE GENOMGÅR NU EDVIRTS OLIKA CERTIFIERINGSKURSER DÄR BLAND ANNAT BETONGSPRUTNINGS-OPERATÖRER TRÄNAS OCH TESTAS VIRTUELLT. 

Västlänken har precis fått klartecken och nu har första spadtaget tagits. NCC har, tillsammans med det tyska bolaget Wayss & Freytag Ingenieurbau, tilldelats etappen Korsvägen, som är en av delprojekten med mest bergarbeten i Västlänken. Efter sommaren förväntas de första bergjobben att påbörjas och då behöver bergarbetarna var färdigutbildade.  

Totalt ligger Västlänkens budget på 20 miljarder SEK. Den kommer vara 8 km lång. varav 6 kommer bestå av tunnel och den kommer inkludera tre stationer. Trafikverket har hittills upphandlat etapper värt 14 miljarder SEK och NCC har hittills tilldelats den störst delen, då kontraktet för Korsvägen är värt ca 2,4 miljoner SEK och nya Centralen ca 4,7 miljarder kronor. 

Trafikverket kräver, precis som i projektet Förbifart Stockholm, att operatörer som betongsprutar, injekterar och sätter bult i Västlänken ska vara certifierade. Edvirt och NCC Infrastructure har därför ingått ett samarbete där NCCs bergarbetare ska genomgå Edvirts olika certifieringskurser.

I betongsprutningscertifieringen ingår bl.a. några dagars träning och tester med simulator, där operatörerna måste bevisa sina färdigheter. Under vecka 21 påbörjade Edvirt de virtuella kurserna hos NCC i Jordbro där NCCs första bergarbetare fick genomgå 17 tester i Edvirts ’VR Shotcrete Simulator™’.

NCC-v20.JPG

 

För mer information, kontakta:

Eric Odkrans
Head of Business Development
Tel: +46 73 766 26 37
E-post: eric.odkrans@edvirt.com