EDVIRT VÄXLAR UPP EFTER MANAGEMENT BUYOUT

Spraymec_Eric1.png

 

EDVIRT ÄR ETT VR- OCH UTBILDNINGSBOLAG SOM RIKTAR SIG TILL TUNNEL- OCH GRUVINDUSTRIN. BOLAGET ARBETAR MED ATT UTBILDA OCH CERTIFIERA PERSONAL MED HJÄLP AV VR-TEKNIK. NU TAR EDVIRT NÄSTA STEG I SIN TILLVÄXTPLAN GENOM ATT LEDNINGEN KÖPER UPP BOLAGET, TILLSÄTTER NY VD SAMT PÅBÖRJAR UTVECKLING AV EN NY VR-TJÄNST.

Edvirt grundades av Eric Odkrans och Petter Börjesson efter studier på Chalmers Tekniska Högskola. Bolaget har även haft Chalmers Ventures och tunnelentreprenören BESAB i ägarskaran.

Bolaget har nu köpts upp av Eric, Petter och bolagets nya VD Tomislav Rogan. Den nya ägarstrukturen kommer fortsättningsvis ägna sig åt virtuell utbildning för tunnel- och gruvbranschen med fokus på att expandera sitt tjänsteerbjudande och närvaro på befintliga marknader. Detta innebär bl.a. att släppa en ny virtuell utbildning under vintern 2019. Ledningen kommer förändras på så sätt att fd VD Eric Odkrans istället blir försäljnings- och affärsutvecklingsansvarig, vid sidan om rollen som ordförande för ägarbolaget.

From left: Petter Börjesson - Technical Manager, Tomislav Rogan - CEO, Eric Odkrans - Head of Business Development 

Från vänster: Petter Börjesson - Technical Manager, Tomislav Rogan - CEO, Eric Odkrans - Head of Business Development 

 

Kommentar från fd VD och grundare, Eric Odkrans

Varför köper ni bolaget?
För vi tror på bolaget, det vi har gjort hittills och strategin framöver. Edvirt bildades 2013 och det har varit en fantastiskt rolig resa hittills. Vår sprutbetongssimulator har vi tagit från forskningsprojekt på Chalmers till idag Trafikverket-standard i Sverige. Vi har utvecklat tre olika produkter med tillhörande tjänster som idag alla säljer internationellt och jag är lite stolt att vi har implementerat VR på ett bra sätt. Många bolag verkar bara använda det för att det är en ”cool grej” – för oss och våra kunder har det gett ett stort mervärde.

Edvirt har även på kort tid skapat sig ett namn inom tunnel- och gruvindustrin och vi har kunder i olika delar av världen. Vårt dotterbolag i Australien startade vi med minimal budget – och efter två år har det nu nått break-even. Vi har drivit Edvirt med stort fokus på försäljning och kundfinansiering och vi har hittills inte tagit in en krona i riskkapital - därför kändes det nu extra kul att 2017 visa en försäljning på ca 8,5 mkr och ett rörelseresultat på ca 1 mkr. Det känns som rätt tid att göra denna ägarförändring och satsa framåt.

Varför VD-bytet?
Jag är väldigt glad att Tomislav nu ansluter till laget. Jag känner han från universitet och vi har jobbat ihop förut. Han är oerhört arbetsam, strukturerad, duktig på att leda människor och vi har kul ihop. I och med hans tillträde kommer jag kunna fokusera mer på det jag gillar mest – försäljning och att leda vårt säljteam. Vi behöver öka försäljningen så jag tror det bästa för bolaget är att jag lägger allt mitt fokus där.

Hur kommer styrelsen se ut framöver?
Den kommer förändras lite. De senaste två åren har Petter Börjesson, Jan E. Liljeqvist, Lars-Göran Dahlqvist och Christian Kleen suttit i styrelsen. Jag vill speciellt tacka de tre sistnämnda.

Lars-Göran och Christian på BESAB har verkligen bevisat att deras bolag bryr sig om att förbättra tunnelindustrin. Den som dock har bidragit mest är en styrelsesuppleant, BESABs teknikchef Tommy Ellison som kom med idén om sprutbetongsimulatorn från början. Tommy är ett tekniskt geni och en stor tillgång för oss och hela tunnelbranschen.

 

Kommentar från VD, Tomislav Rogan

Vad händer nu?
Då jag känner Eric sedan tidigare har jag följt Edvirts utveckling från start på Chalmers. Jag är väldigt glad att nu ta en plats i gänget och hoppas vi ska kunna lägga in en högre växel. Vi går mot en spännande tid där vårt fokus kommer ligga på att bli starkare på våra hemmamarknader Sverige och Australien, samt öka antalet samarbetspartners internationellt. Vi jobbar även på en ny virtuell tjänst till den Australienska gruvindustrin som vi med spänning ser framemot att lansera.

Mitt och ledningens mål är att växa bolaget, men samtidigt behålla en god lönsamhet. Vi tror på en struktur där ägarna är operativt aktiva och vi hoppas kunna ta klivet mot 20 mkr med en vinstmarginal på 20-25 % inom de kommande två åren.

 

For more information, please contact

Eric Odkrans
Head of Business Development
Tel: +46 73 766 26 37
E-post: eric.odkrans@edvirt.com