Collaboration with employment agency

efas.png

The Unit for External Employer Interaction in Stockholm (EfAS - Enheten för Extern Arbetsgivarsamverkan, Stockholms Stad) is an agency that works with special employment programs and various forms of adult education to give local citizens the opportunity to work, career change and develop in the workplace.

Edvirt har under hösten samarbetat med EfAS med att utbilda 9 utvalda deltagare i syfte att få dem att arbeta i E4 Stockholm Bypass-projektet. Utbildningen omfattade både sprutbetong och bergskärningskurser som utvecklats för att utrusta deltagarna med vital kunskap för att arbeta med processerna i projektet. Kurserna innehöll teori, laboratorietester och simuleringsträning.