Mohammmed fled Afghanistan - now he’s spraying his way through the tunnels in Sweden

Swedish version (Eng below)_____
Mohammed kom till Sverige från Afghanistan som flykting. Förra året gick han en kurs i betongsprutning, som Edvirt genomförde tillsammans med Göteborgs Stads förvaltning - Arbetsmarknad och vuxenutbildning. I programmet ingick två veckors arbetsförberedelse och CV-skrivning. Därefter två veckors utbildning hos Edvirt där Mohammed gick igenom de svenska certifieringskurserna för betongsprutning. Efter att ha avslutat de fyra veckorna med goda resultat fick Mohammed sedan en praktikplats hos tunnelentreprenören BESAB i Göteborg vilket ledde till en heltidsanställning. "Programmet förändrade mitt liv och jag är tacksam för alla möjligheter det gett mig." säger Mohammed.

Mohammed är nu en mycket uppskattad medarbetare som sprutar sig fram igenom tunnlarna i Västlänken och i karriären. Mikael Johansson, platschef på BESAB, är riktigt nöjd med programmet och med Mohammeds prestation; "han visade redan från början att han ville lära sig mer och mer". Mikael poängterar också vikten av att ha ett körkort, vilket Mohammed tog under sin första tid på BESAB.

Ernest Radal, Projektledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad har ansvarat för satsningen; “Killar som Mohammed är ett bra exempel på hur vi kan ta tillvara på de ofta väldigt begåvade och motiverade människorna som kommer till vårt land. Det enda som behövs är en liten knuff i rätt riktning och ett bra samarbete mellan stad, bransch och utbildningsföretag. Jag är så glad för Mohammeds skull - jag önskar honom all lycka i sin nya karriär.”

Edvirt kommer att fortsätta med program såsom det Mohammed gick på. Men en förutsättning för att våra kursdeltagare ska få en chans att bevisa sig är att företag tar in praktikanter. Så om ni på ert företag är intresserade av praktikanter eller att diskutera potentiell rekrytering, vänligen hör av er till Edvirt!

English version_________________
Mohammed came to Sweden from Afghanistan as a refugee. Last year he attended a concrete spraying course that was arranged by Edvirt and the City of Gothenburg. The program included two weeks of work preparation and CV writing. Then two weeks of training at Edvirt where Mohammed went trough the Swedish concrete spraying certification courses. After finishing the four weeks with successful results Mohammed got an internship at the tunneling contractor BESAB in Gothenburg which led to a full-time employment. ”The program changed my life and I’m grateful for all the opportunities its given me.” says Mohammed.

Mohammed is now a highly appreciated co-worker, spraying his way through the tunnels in the West link project ang his career. Mikael Johansson, Site manager at BESAB, is really happy with the program and with Mohammed’s performance; “he showed already from the start that he wanted to learn more and more”. Mikael also points out the importance of having a driver’s license, which Mohammed got during his first time at BESAB.

Ernest Radal is the Project leader at the City of Gothenburg and responsible for the employment program; “Guys like Mohammed is a great example of how we can utilize the often greatly talented and motivated people that come to our country. All that is needed is a small push in the right direction and a good collaboration between the city, industry and us training companies. I’m so happy for Mohammed - wish him all the luck in his new career”.

Edvirt will continue with programs like the one Mohammed attended. But internships is a pre-requisite for the participants to get a chance to prove themselves. So If your company has operations in Sweden and are interested in interns or discussing potential employments, please reach out!

Meet our new EFNARC Examiner Fredrik!

Another one of Edvirt’s Trainers now has the title ‘EFNARC Examiner’. Fredrik works as a Trainer and Consultant at Edvirt. Fredrik has more than 15 years of experience from the tunneling industry where he has had various positions. He is highly experienced in, among other things, shotcreting, bolting and grouting.

Fredrik attended the EFNARC Examiner course in Switzerland in October and can now thereby perform the EFNARC Assessment and EFNARC C2 course.

Contact us if you want to have Fredrik help out on your site with expertise and training.

Remote VR training in Switzerland

Pics-2.jpg

EDVIRT and VSH successfully ran an EFNARC C2 course again last week. The course was held at VSH’s facilities in Hagerbach, Flums and contained all modules in the EFNARC C2 certification; theory, VR training, real spraying and a written exam.

Unfortunately EDVIRT, who are responsible for the VR training, was not able to participate in the training due to travel restrictions, but the course was successfully executed through remote means. EDVIRT shipped three simulators to be used at the course and our Trainers in Gothenburg supported the trainees remotely.

EDVIRT wants to congratulate the course participants who all gave a 100 % during the five-day course and passed all modules.

Ny styrelse på plats

DSI Underground SMART, en dotterbolag till DSI Underground, förvärvade Edvirt den 26 Februari 2021. I samband med detta avgick tre styrelseledamöter, Jan E. Liljeqvist, Lars-Göran Dahlqvist och Tommy Ellison för att lämna plats åt nya styrelseledamöter.

Under 2007 presenterade Tommy Ellison från BESAB en idé för Chalmers Tekniska Högskola. Idén handlade om att utveckla en simulator för att effektivt och säkert kunna utbilda BESABs operatörer virtuellt. Mer specifikt handlade det om betongsprutning och operatörer som med hjälp av robot applicerar betong i gruvor och tunnlar. Under 2009 plockades idén upp och utvecklades till verklighet genom framställandet av en prototyp av simulatorn. Denna prototyp utvecklades bland annat av Petter Börjesson som senare skulle vara med och grunda Edvirt.

Under 2011 presenterade Petter Börjesson och Tommy Ellison prototypen för Chalmers Encubator. Encubator tog in idé för att se om det fanns ett kommersiellt värde i den. Eric Odkrans (fd Göransson) var en av studenterna som utvärderade potentialen med hjälp av handledaren Jan E. Liljeqvist. Efter att ha insett den kommersiella nyttan, och ha fått LKAB som första kund, grundade Eric Odkrans och Petter Börjesson Edvirt under 2013. Eric i rollen som VD och säljare och Petter som Teknisk chef och programmerare.

Edvirt har sedan dess tagit sin första produkt betongsprutningssimulatorn (nu kallad VR Shotcrete Simulator™) till att bli en standard i Sverige och internationellt. Man har även utvecklat flertalet andra produkter och tjänster till tunnel- och gruvmarknaderna, samt startat kontor i Brisbane i Australien och London i Storbritannien. Under 2016 så ändrade Edvirt om i ägarkretsen och även i styrelse. Lars-Göran Dahlqvist från BESAB tog över ordföranderollen från Thomas Fröst från SKF. Under 2018 så kom även Tomislav Rogan in i bolaget och tog över rollen som VD.

Nu 2021 går bolaget in i en ny fas med DSI Underground som ägare och därför har även en ny styrelse tillsats. Fokus kommer ligga på att bredda Edvirts tjänste- och produktutbud samt att nå ut till fler marknader internationellt. Bolaget och dess ledning välkomnar därför Andrik Fuellberg och Marek Grocholewski från DSI Underground som nya styrelseledamöter. Man vill även tacka de avgående styrelseledamöterna Jan E. Liljeqvist, Lars-Göran Dahlqvist och Tommy Ellison för en fantastiskt fin insats under åren som har gått.

Från vänster: Petter Börjsson, Lars-Göran Dahlqvist, Jan E. Liljeqvist, Tommy Ellison, Tomislav Rogan och Eric Odkrans.

Från vänster: Petter Börjsson, Lars-Göran Dahlqvist, Jan E. Liljeqvist, Tommy Ellison, Tomislav Rogan och Eric Odkrans.

SV: DSI UNDERGROUND FÖRVÄRVAR 100% AV EDVIRT

dsi-underground-group-home-1_8f14eda8a4.jpg

Den 26 februari 2021 slutförde DSI Underground SMART, ett helägt dotterbolag till DSI Underground, förvärvet av VR-utbildningsspecialisten Edvirt. Förvärvet ökar DSI Undergrounds investering i innovation för att driva effektivitet och säkerhet vid gruv- och tunneldrift.

Edvirt erbjuder produkter och utbildningar till gruv- och tunnelkunder över hela världen baserat på sin ledande teknik för virtuell utbildning. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige och levererar ett perfekt tillskott till DSI Underground SMARTs växande portfölj av intelligenta, digitala lösningar och tjänster. Edvirt kommer att utveckla nya tjänster för DSI Underground SMART, men kommer även att fortsätta som ett fristående bolag och serva sin internationella kundbas.

Som tidigare meddelats har Sandvik tecknat ett avtal om att förvärva DSI Underground, där DSI Underground SMART och Edvirt kommer att bli en del av Sandvik Mining and Rock Solutions. Transaktionen förväntas avslutas i mitten av 2021 då det är föremål för olika myndighetsgodkännanden.

”Tunnel- och gruvdrift kräver effektiva och intelligenta digitala lösningar. Simulatorbaserade remote-kurser och certifieringsprogram alltmer en del av vår dagliga verksamhet. Vi är mycket glada över att ha fått en utmärkt positionerad partner i Edvirt och välkomnar många nya kunniga kollegor att gå med i vårt team. DSI Underground SMART och Edvirt kommer att kunna erbjuda ett oöverträffat virtuellt utbildningserbjudande för bättre säkerhet och produktivitet i underjordsproduktion. Tillsammans kommer vi att driva vår tillväxt framåt och reinforce progress, säger Michael Reich, VD DSI Underground. 

”Vårt mål har från början varit att utveckla branschen för att den ska bli säkrare och smartare, med hjälp av intelligenta digitala lösningar som t.ex. utbildningssimulatorer. Vi är därför mycket glada över att gå med i DSI Undergrounds och Sandvik Mining and Rock Solutions familj, säger Tomislav Rogan, VD Edvirt.

”Edvirt är ett fantastiskt exempel på hur innovation har blivit en industristandard. Vi är glada över att nu gå in i en ny fas som ökar vår digitala service- och produktportfölj. Nu kommer vi kunna nå fler kunder globalt tillsammans med våra nya partners, säger Eric Odkrans, grundare och Head of Business Development Edvirt.

edvirt-wordmark-r-no-colour-black.png

 
Om Edvirt
Edvirt är ett edtech-företag som fokuserar på gruv- och tunnelindustrin. Edvirts virtuella utbildnings- och certifieringskurser är utformade att öka säkerheten, höja kvaliteten och minska kostnaderna vid underjordsproduktion. Företaget består av erfarna gruv- och tunnelexperter, kursledare och mjukvaruutvecklare – alla med starkt fokus av att förbättra utbildningsstandarder och leverera innovativa utbildningar. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och är verksamt globalt.
För ytterligare information: www.edvirt.com

dsi-underground_comms_logo-website.png

Om DSI Underground
DSI Underground är världens ledande leverantör av bergförstärkningsprodukter, system och lösningar för den underjordsproduktion inom gruv- och tunnelindustrin. Bolaget finns i 70 länder och har över 2000 anställda, inklusive ingenjörer och tekniska specialister med djup erfarenhet av underjordsproduktion.

Med marknadsledande varumärken som täcker allt från bultsättning till injektering och resinkapslar förstärker vi gruvor, tunnlar och underjordiska strukturer, samt hjälper våra kunder att avancera underjord och gå vidare mot sina mål - säkrare, snabbare och mer effektivt än någonsin.
För ytterligare information: www.dsiunderground.com

DSI Underground acquires 100% of Edvirt

dsi-underground-group-home-1_8f14eda8a4.jpg

On 26 February 2021, DSI Underground SMART, a wholly owned subsidiary of DSI Underground completed the acquisition of the virtual reality training specialist Edvirt. The acquisition boosts DSI Underground’s investment in innovation to drive efficiency and safety across mining and tunneling operations forward.

Edvirt provides products and training courses to mining and tunneling customers worldwide based on its leading-edge virtual reality training technology. The company is headquartered in Gothenburg, Sweden and presents an ideal addition to DSI Underground SMART’s growing portfolio of intelligent, digital solutions and services. Edvirt will develop new services for DSI Underground SMART but will also continue to operate as a standalone company and serve its international customer base.

As announced previously by DSI Underground, Sandvik has signed an agreement to acquire DSI Underground as part of which DSI Underground and Edvirt will become part of Sandvik Mining and Rock Solutions. The transaction is expected to close by mid-2021 and is subject to relevant regulatory approvals.

"Mining and tunneling require efficient and intelligent digital solutions. Today, simulator-based, remote training courses and certification programs are increasingly becoming part of our daily business. We are very pleased to have gained an excellently positioned partner in Edvirt and welcome many knowledgeable new colleagues to join our team. DSI Underground SMART and Edvirt will be able to offer an unmatched virtual training offering supporting safety and productivity across the underground development cycle. Together we will drive our growth forward and reinforce progress," stated Michael Reich, CEO DSI Underground.

“Our mission has from the start been to develop the industry to become safer and smarter, utilizing intelligent digital solutions such as training simulators. We are therefore very excited to join the DSI Underground and Sandvik Mining and Rock Solutions family”, says Tomislav Rogan, CEO Edvirt.

“Edvirt is a great story of innovation becoming an industry standard. We are happy to go into a new phase increasing our digital service and product portfolio and reaching more client’s globally together with our new partners” says Eric Odkrans, Co-founder and Head of Business Development at Edvirt.

edvirt-wordmark-r-no-colour-black.png

About Edvirt
Edvirt is an edtech company focused on the mining and tunneling industries. Edvirt’s virtual reality-based training and certification courses are designed to increase safety, enhance quality and reduce costs in underground operations. The company consists of experienced mining and tunneling engineers, trainers and software developers with a strong track record of improving training standards and delivering innovative training solutions. The company is headquartered in Gothenburg, Sweden and operates globally.
For further information: www.edvirt.com

dsi-underground_comms_logo-website.png

About DSI Underground
DSI Underground is the world’s leading supplier of ground support products, systems and solutions for the underground mining and tunneling industry. We are present in 70 countries and employ over 2,000 people, including engineers and technical specialists with in-depth experience of the underground industry.

With market-leading brands covering everything from bolting systems through to injection chemicals and resin capsules, we reinforce mines, tunnels and underground structures, helping our customers advance underground, and advance towards their objectives – safer, faster and more efficiently than ever.
For further information: www.dsiunderground.com

EFNARC C2 course in Switzerland

EDVIRT and VSH successfully ran an EFNARC C2 course again last week. The course was held at VSH’s facilities in Hagerbach, Flums and contained all modules in the EFNARC C2 certification; theory, VR training, real spraying and a written exam.

A number of courses had previously been postponed due to the Covid-19 pandemic, but now this one was enabled due to lifted restrictions and a well-planned and safe execution.
“We are really happy that we again can at least start to look at international courses. We have had lots to do in our domestic markets, but have been longing to perform the renowned international EFNARC courses. We hope that this is a sign that things can start moving again. Well done all!”, states Tomislav Rogan, CEO Edvirt Group.

EDVIRT wants to congratulate the course participants who all gave a 100 % during the five-day course and passed all modules.

EFNARCC2, Sept2020.png
20200911_095602.jpg

Nozzleman assessments in Chile

Claudio Flores of EDVIRT in Chile performed Nozzleman assessments last week at Codelco’s mines in Calama. EDVIRT supervised spraying and the Nozzlemen went through tests on EDVIRT’s VR Shotcrete Simulator™ in order to collect data on e.g. rebound, over-spraying and safety violations.

We are happy to see that training now can be picked up in Chile. Keep up the good work!
______________

Claudio Flores de EDVIRT en Chile realizó evaluaciones de Nozzleman la semana pasada en las minas de Codelco en Calama. EDVIRT supervisó la fumigación y los hombres de las boquillas pasaron por pruebas en el VR Shotcrete Simulator ™ de EDVIRT para recopilar datos, por ejemplo, rebote, pulverización excesiva y violaciones de seguridad.

Estamos felices de ver que la capacitación ahora se puede retomar en Chile. ¡Sigan con el buen trabajo!

20200910_100237.jpg
IMG-20200909-WA0040.jpg
IMG-20200910-WA0008.jpg

Shotcrete training in Kazakhstan

Edvirt performed its first concrete spraying training course in Kazakhstan during the 9-21st of March. The course was held for Schachtbau in the region Chromtau and was conducted for 16 novice operators. The course included a theory session, theory exam and a practical session involving virtual training and assessments.

The virtual assessment included a spraying test prior and after the training. The results showed significant improvements for all attendees. One of the key parameters in concrete spraying performance is rebound. In average, the rebound was reduced from 26% to 16% (10% saving) corresponding to a reduction of 38% across all operators in average. Putting this in perspective, if you spray 10.000 m3 per year, assuming a cost of 250 EUR per m3, a 10% saving in rebound means a saving of 250.000 EUR per year.

The Edvirt team wants to thank Euroasia Bild Group and Master Builders Solutions for a successful project outcome in Kazakhstan. We hope more contractors and mining companies in the country will invest in their staff, safety and spraying operations.

IMG-20200314-WA0002.jpg

Shotcrete course launched in France

mFC7cIQ%QWa2sUNZ+OIjfg.jpg
fullsizeoutput_32c5.jpeg

Edvirt has, together with the shotcrete and injection equipment distributor BMS, launched a shotcrete course in France. The course is called "Pilote de robot” sur Simulateur and combines one day of theory with three days simulator training. The fourth day ends up with a theory exam. The passing participants are awarded Edvirt’s training certificate ESCOT™.

The first course was held between the 17-20th of Feb and included participants from Bouyues Construction.
The second course is already scheduled for the 30th of March - 2nd of April.

Interested in joining or sending your staff to the course, please see the website or contact BMS directly.

Website: http://bmssolutions.fr/formations/

Jean De Saint Julien
Email: jean.desaintjulien@bmssolutions.fr
Tel. : +33 1 34 34 50 50

First EFNARC C2 course in UK

Linkedin1.jpg
Best1.JPG
IMG-8024.JPG
Foto 2019-11-29 12 57 47.jpg

Between the 25-29th of Nov Edvirt UK Ltd. arranged the first EFNARC C2 course in the UK. Four participants from, among others, Joseph Gallagher Ltd participated in the course aimed towards both novice and experienced sprayed concrete operators. In line with EFNARC’s extensive training and certification plan for the new certificate, the participants got to go through a full day of theory, three days of VR training and assessment and end up with an online theory exam and a practical spraying session. The course was held at Joseph Gallagher’s facilities in Orsett and Kevin Stubberfield, Director at Edvirt UK and EFNARC Examiner, was the course leader.

The next course will be held 30th of March - 3rd of April 2020. Register here.


Please don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Kevin Stubberfield, Director Edvirt UK

Tel: + 44 (0) 7554 665621
Email: kevin.stubberfield@edvirt.co.uk

Tomislav Rogan, CEO Edvirt Group
Tel: +46 (0) 737 66 0240
Email: tomislav.rogan@edvirt.com

Edvirt UK established

London-Underground.jpg

Edvirt Group decided earlier this year to invest in establishing itself in the United Kingdom. After having been involved in various projects in the country like Crossrail and Hinkley Point, the aim is to have a more permanent presence in the UK. Edvirt UK Ltd. was set up earlier this year and will have its premises in Peterborough. Kevin Stubberfield has been appointed as Managing Director - a position he will hold aside from his daily duties at Ck-tech Ltd. Kevin Stubberfield has vast experience from the tunneling and mining industry, working as a product and chemical specialist, as well as offering contracting services.

Edvirt UK Ltd. will be offering training courses for mining and tunneling applications, simulator rentals and software development services. It will kick-start by arranging a number of sprayed concrete and injection courses during 2020 - mixing theory, practical and simulation training.

Kevin Stubberfield, Managing Director, Edvirt UK

Kevin Stubberfield,
Managing Director, Edvirt UK

Edvirt UK Ltd.
42 Culley Court,
Orton Southgate
Peterborough PE2 6WA

Kevin Stubberfield, Director Edvirt UK
Tel: + 44 (0) 7554 665621
Email: kevin.stubberfield@edvirt.co.uk

Tomislav Rogan, CEO Edvirt Group
Tel: +46 (0) 737 66 0240
Email: tomislav.rogan@edvirt.com

EFNARC C2 course in Switzerland

NGUBPY7dQ1Km55VEHGL5uA.jpg
fullsizeoutput_2e0a.jpeg
IMG_7174.JPG

EFNARC C2 is a certification launched by EFNARC on WTC in Naples 2019. The certification can be obtained a after attending a 5-day course including theory, VR training and assessment as well as a practical session. The course is aimed towards both novice and experienced operators and the teaching is held by EFNARC Examiners.

Edvirt together with CUC and Campus Sursee arranged the first ever EFNARC C2 course at Hagerbach in Switzerland between the 16-20 of Sept. The participants included operators with between 1 week and 1 year of robotic spraying experience. The participants went through 8 hours of theory, 24 hours of VR training, going through 12 advanced assignments, and 8 hours of practical spraying and associated procedures. The participants also did an individual online theory test with 30 multiple-choice questions. After handing in a document demonstrating at least 40 days of spraying experience they will obtain a EFNARC C2, valid for 5 years. The next EFNARC C2 course arranged by Edvirt will be held in the UK in a couple of weeks.

Wanna learn more about the certification and course? Please visit www.efnarcc2.org.

Edvirt in Chile

1C3526ED-F7DA-4D0A-AEC8-5DAB32227A69.JPG

In June 2019, Adrian Hedström, International Account Manager at Edvirt AB held a conference session on the topic of virtual shotcrete training at the Congreso Shotcrete Underground in Santiago, Chile, which is arranged by Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH).
Edvirt is currently working with the mining company Codelco to provide efficiency, standardize and free up costs in the qualification and certification process for shotcrete operators.

From roads in Palestine to tunnels in Sweden

DSC_1018.JPG

Thirty year old Alaa Alshaqra moved to Sweden two years ago from Palestine, due to the dangerous situation back home. In Palestine he used to work as a civil engineer in construction of roads and buildings and was a site engineer for United Nations in different projects supporting the Palestinians in Gaza strip.

When he got to Sweden, he had difficulties in getting a job within his field and was unemployed for some time, even though he attended different internships. When the E4 Stockholm Bypass project started he got an offer to participate in Edvirt´s shotcrete and grouting certification courses, arranged by the City of Stockholm and EfAS (The Unit for External Employer Interaction). The courses equipped Alaa with hands on knowledge that was great to combine with his engineering degree and previous work experience from Palestine. It also helped him to get a job in the tunnelling industry. “It was a really good course with a mix of theory, practical assessments and information around safety procedures. The course is well suited for both operators and engineers”, says Alaa.

He now works for LSAB (Lovön Samverkan AB) at the site FSE308 in the E4 Stockholm Bypass project. His job duties are mainly quality control engineer, but also to follow up and apply shotcrete and to be part of the grouting team, both of which he is certified for by the Swedish Transport Administration.

The course Alaa attended was initiated and financed by the City of Stockholm and the department EfAS. Edvirt is now also running a similar employment program with West Hisingen district in the City of Gothenburg.

“We especially enjoy to hold courses for participants like Alaa, where the course can make a huge difference for individuals. It’s really great to see him at his new job”, says Edvirt’s CEO Tomislav Rogan.