From research to industry standard

Edvirt® bildades för att tillgodose behovet av att utbilda betongsprutningsoperatörer på ett effektivt sätt-i den virtuella världen.

Många ifrågasatte, "Kan vi simulera sprutbetong?". Svaret blev "Ja" 2010 efter ett forskningsprojekt, som genomfördes vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Projektet omfattade utvecklingen av en prototyp "sprutbetongs simulator" vars tanke var att användas för utbildning av sprutbetongsoperatörer. Eric Odkrans och Petter Börjesson baserade den första produkten på den prototypen och grundade Edvirt® i 2013 i syfte att standardisera virtuell träning av sprutbetongsoperatörer.

Simulatorn används nu globalt för utbildning av sprutbetongsoperatörer och har även införts av myndigheter som ett obligatorisk certifieringsverktyg i tunnelprojekt. Edvirt® arbetar kontinuerligt med att sprida sin 3D Shotcrete Simulator™ till nya marknader, samt införa andra simuleringsverktyg som ska användas för att minska kostnaderna, höja kvaliteten och öka säkerheten i gruv- och tunnelverksamheten.   

Petter Börjesson och Mattias Thell visar upp en tidig prototyp av simulatorn vid Chalmers Tekniska Högskola, tillbaka i 2011.

Petter Börjesson och Mattias Thell visar upp en tidig prototyp av simulatorn vid Chalmers Tekniska Högskola, tillbaka i 2011.