Upgrade your staff

Boka en kursplats eller låt oss designa en speciellt anpassad kurs utefter dina behov.

 
 

Senaste


 

Rock grouting certification course

3D Scaling Simulator™

Simulatorbaserad sprutbetongsutbildning -
SPM 500 Wetkret


 

Tunneldrivning och gruvdrift är riskfyllda processer, misstag under jord är ofta oacceptabla. Att göra jobbet ordentligt första gången är avgörande för att säkerställa att säkerhetskrav, deadlines och budgetar uppfylls. Edvirts® utbildningar och simulatorer är byggda för att ta itu med dessa utmaningar i branschen.

 

Våra erfarna utbildare och innovativa simulatorer hjälper dina operatörer att öka sin kompetens. Boka in en av våra schemalagda kurser eller beställ en specialanpassad kurs utefter dina behov.

Vi utvecklar produkter för att öka säkerheten, förbättra kvaliteten och minska kostnaderna på din tunnel- eller gruvsite. Våra VR-simulatorer har t.ex. inbyggda scenarier som lär och utmanar dina operatörer.


 
Sv_bergteknik_logo.jpg
 

Certifiering av bergarbetare i Sverige

 

Nyheter

 
Edvirt® is a proud member of EFNARC - working to improve training standards together with the sprayed concrete industry

Edvirt® is a proud member of EFNARC - working to improve training standards together with the sprayed concrete industry

 

Några av våra
kunder och partners