För att säkerställa högkvalitativa och säkra tunnlar kräver Trafikverket att operatörer som arbetar med betongsprutning, injektion och bultning i sina projekt är certifierade.

Edvirt® är ackrediterat av Trafikverket för att leverera utbildnings- och certifieringskurser som leder till sprutbetong, injektions- och bultningscertifieringar.

 

Betongsprutning

Bult-sättning

Förbifart, Rendering- Bergförstärkning.jpeg

Injektering

Förbifart, Rendering- Injektering.jpeg

 

Illustratör: Tomas Öhrling, 2015
Källa: www.trafikverket.se