Sv_bergteknik_logo.jpg

För att öka kvaliteten och förbättra säkerheten så inkluderar nu AMA Anläggning krav på certifiering av operatörer inom betongsprutning, berginjektering och bultsättning. Certifieringen utformades av Trafikverket, men administreras nu av Svenska Bergteknikföreningen. Certifieringen är kravställd av så gott som alla större tunnelprojekt nu, såsom E4 Förbifart Stockholm, Västlänken och Nya tunnelbanan.

Edvirt® är ackrediterad av Svenska Bergteknikföreningen att leverera samtliga utbildningar som leder till sprutbetongs-, injekterings- och bultsättningsscertifieringarna.

 

Betong-sprutning

Bultsättning

Förbifart, Rendering- Bergförstärkning.jpeg

Injektering

Förbifart, Rendering- Injektering.jpeg

 

Illustratör: Tomas Öhrling, 2015
Källa: www.trafikverket.se