Certifieringkurs för bergInjekteringsarbeten

För att öka säkerheten och förbättra kvaliteten kräver Trafikverket att all personal som arbetar med injektering i deras stora projekt (t.ex. Förbifart Stockholm och Västlänken) ska vara certifierade. Certifieringen får man efter att ha genomgått en tredagarskurs. Edvirt® är ackrediterade av Trafikverket att hålla denna kurs och håller kursen regelbundet på olika platser i Sverige.

Trafikverket certifierar alla som har deltagit i kursen och klarat dess teori och praktiska moment. Deltagarna behöver även ha 2 månaders praktisk erfarenhet av berginjektering för att få certifieringen. Deltagare kan dock få erfarenheten (t.ex. genom praktik) efter att ha genomgått kursen. Alla kursdeltagare, oavsett erfarenhet, får ett kursbevis efter att ha klarat kursen.
 

INFORMATION

Kursen riktar sig till framförallt operatörer, men även platschefer, byggledning och konsulter som vill öka sina kunskaper inom injektering. Kursen är utvecklad utifrån Trafikverkets utbildningsplan som släpptes under våren 2016. 

Edvirt® håller en 3 dagar lång kurs, i enlighet med kraven från Trafikverket. Kursen hålls i Stockholm och Göteborg och all kursmaterial och litteratur tillhandahålls. Kursen inkluderar även interaktiva utbildningsmoment med Edvirts® injekteringssimulator, INLABB™. Lärarna kommer från Chalmers och KTH.

För mer information, vänligen kontakta Edvirt® på info@edvirt.com eller +46 (0)31 47 77 47.

MÅLGRUPP
Operatörer, platschefer, byggledning och konsulter

PLATS
Stockholm och Göteborg

TID
3 dagar
För kurstillfällen, se "Boka kurs" sida.

PRIS
15 000 SEK exkl. moms.