Injektionssimulator som används för träning och för att skapa design för förinjektering

Inlabb ™ är en simulator utvecklad av + 20 års forskning om injektering i hårt bergslag.

Användare kan praktisera med pumptryck, sprickläge, spricköppning, injekteringsmaterial etc. för att förstå samspelet mellan de olika faktorerna.

Grupper som arbetar med design på en av Edvirts® ackrediterade kurser av Trafikverket. Kurserna är ett kompetenskrav för injekteringsoperatörer i Sverige.

Grupper som arbetar med design på en av Edvirts® ackrediterade kurser av Trafikverket. Kurserna är ett kompetenskrav för injekteringsoperatörer i Sverige.

Inlabb ™ teoretisk föreläsning.

Inlabb ™ teoretisk föreläsning.

Användare kan även simulera en förinjektion för att komma med en "bästa gissning" om hur injektionen kommer at bete sig, liksom den mest lämpliga injektionsdesignen.

Över 200 personer har genomgått injektionsträningen med Inlabb ™ -programvaran som utgör en del utav Edvirts®-utbildning som är ackrediterad av Trafikverket.

Edvirt® erbjuder mjukvaran genom sina utbildningsprogram eller i samband med simulatoruthyrning.

Request a technical specification or price list by filling in the form below.

Name
Please include country code and don't use spaces or characters.
Handling of personal data
I accept that Edvirt AB stores my personal data in order to process this request. For more information, please read our "Privacy policy" which explains how we handle personal data.