ESCOT ™

DEN INTERNATIONELLA TRÄNINGSCERTIFIKATIONEN FÖR SPRUTBETONGS-OPERATÖRER

ESCOT ™ -certifieringen är en standard skapad av Edvirt AB 2012. Detta är ett bevis på att personer har gått igenom och passerat ett standardiserat utbildningsprogram inom sprutbetong. Utbildningen innehåller teoretisk del samt en praktisk del där operatörer utvärderas objektivt på sina färdigheter.

TID

Certifikatets giltlighetstid är 5 år.

INNEHÅLL

Programmets teorimodul omfattar följande ämnen:

 • Syftet med sprutbetong

 • Syftet med att träna betongsprutningsoperatörer

 • Berg och markstöd

 • Betongteknologi

 • Sprututrustning

 • Applicering och sprutteknik

 • Hälsa, säkerhet och miljö

Teorin kan göras online via Edvirt Online Academy ™ eller i traditionellt klassrumsformat. Teorin tar ungefär 8 timmar att slutföra, inklusive ett test med 20 frågor. Deltagare behöver minst 75% korrekta svar för att klara test- och teorimodulen. 

Den praktiska modulen inkluderar utbildning och tester med vår sprutbetongsimulator (VR Shotcrete Simulator ™), som vetenskapligt har validerats av ett oberoende organ (University of Technology i Luleå). Operatörerna måste visa att de är kvalificerade genom att klara 17 steg inom följande fält:

 • Start och avstängningsförfarande

 • Säker sprutning (operatörposition, undvika nedfall etc.)

 • Användning av styrenhet och robotmanövrering

 • Sprutvinkel och avstånd

 • Betongens vidhäftning och återstuds

 • Pump och acceleratordosering

 • Beredning och tvättning av bergytan

 • Sprutning av små och stora områden

 • Tjocklekskontroll och minimering av spill

 • Systematisk sprutning

 • Tidsbegränsad sprutning

 • Sprutning runt hörn

Den praktiska modulen antas ta 16-40 timmar beroende på deltagarens skicklighet. Deltagaren måste ha slutfört alla uppdrag för att ha avklarat praktiska modulen.